Dersom du har skiftet navn etter at du ble Talkmorekunde, må du sende oss et offisielt dokument hvor korrekt navn står oppgitt. 

Eksempler på slike dokumenter er vigselattest eller utskrift fra folkeregisteret.


Dokumentasjonen kan sendes til oss på vårt kontaktskjema. Det vil da bli behandlet fortløpende, og oppdatert i vårt system. Dersom du  oppgir epost-adressen din i henvendelsen er det lettere for oss å kontakte deg om det er noe vi lurer på.