Det er fullt mulig å registrere annen bruker på et mobilabonnement. Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 915 09 915 eller via vårt kontaktskjema.

Husk å oppgi brukerens fulle navn, fødselsdato og adresse.


Brukere har begrenset tilgang til Mine Sider og har normalt ikke tilgang til å gjøre endringer på abonnementet.

Dersom brukeren av nummeret skal ha fullmakt eller tilgang til å administrere sitt eget abonnement, opplyser du om dette også når du kontakter oss.


Ønsker du at fakturaen skal sendes til bruker, kan du informere kundesenteret om det.