Dette kan du selv styre via mine sider, under fanen "Mine tjenester". Her kan du velge å aktivere,

eller deaktivere tjenester. Det kan være for eksempel, "Bruk i utlandet".