Har du et etterskudsbetalt abonnement som Talkmore FRI TSM eller Talkmore Link har Talkmore en kredittgrensen på kr 4000,- for bruk av våre tjenester. Ved overskridelse av denne kredittgrensen på kr 4000,- kan Talkmore midlertidig stenge tjenesten og kreve at du som kunde betaler det overskytende beløp, eventuelt stiller sikkerhet for dette beløpet.