For Talkmore FRI TSM blir den månedlige fastprisen forhåndsfakturert, mens bruk utover de inkluderte minutter blir fakturert etterfølgende periode. 

Dersom du tegner ditt abonnement midt i en periode vil første faktura inneholde fastpris for den første delperioden samt hele neste periode. 


Normal faktureringssyklus er per kalendermåned.