For å få låsekoden vil du bli bedt om å oppgi telefonens IMEI nummer. IMEI nummeret er din telefons serienummer/unike identifikator. Koden er på 15 siffer og er som regel trykket på et merke plassert under batteriet. Du kan også få vist koden på telefonens display ved å taste*#06#.