Sjekk først at du at MMS er aktivert på ditt abonnement og at du har lastet ned og installert riktig oppsett for din telefon. 

Klikk her for å komme til Telenors oppsettssider. Dersom du fortsatt ikke får sendt MMS bør du sjekke følgende:


  • Er minnet på telefonen fullt, så vil du ikke kunne motta nye MMS. Slett meldinger i Utboks og Sendte elementer
  • MMS benytter GPRS til å overføre data. Kan det være at GPRS ikke fungerer? Forsøk å koble deg opp med WAP over GPRS for å sjekke dette. Dersom WAP ikke fungerer trenger vi å vite feilmeldingen du får
  • Har du GPRS dekning i det området du befinner deg i?
  • Har du en WAP forbindelse åpen? Du kan ikke sende eller motta MMS dersom du har en aktiv WAP forbindelse via GPRS
  • Du kan også feilsøke ved å sette ditt SIM-kort inn i en annen MMS-telefon. Slik kan du se om feilen følger SIM-kortet eller telefonen