Du kan sende MMS i alle land som tilbyr GPRS dekning (datatrafikk). Sjekk i prislisten bruk i utlandet om du kan sende MMS fra det landet du skal reise til. Når du sender MMS fra utlandet betaler du for 1 stk MMS etter vanlige priser i tillegg til den datamengde som ble overført. De overførte data prises etter vanlig GPRS pris i det aktuelle landet. Husk at du betaler for å motta MMS i utlandet. Prisen du betaler kommer an på den mengde data MMS'n inneholder.