Standard viderekoblingstid er 20 sekunder. For å endre denne taster du følgende:


** 61 * MobilSvar-nummer ** tid i sekunder #. Trykk deretter på knappen for ”ring”.


Som tidsintervall kan du velge mellom 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 sekunder.