Du kan bruke MobilSvar i utlandet. For å få direkte adgang til din MobilSvar fra utlandet, dvs uten at du må taste inn din MobilSvar kode, kan du benytte +47 915 09 001.


Dersom du ringer ditt personlige MobilSvar- nummer vil du også komme til din MobilSvar såfremt det er din egen mobiltelefon du ringer fra. Husk å taste +47 foran MobilSvarnummeret ditt. Hos enkelte operatører i utlandet kan det da være at du må benytte din MobilSvar-kode for å få adgang til dine beskjeder. Hvis du har glemt koden din, vil du få beskjed i MobilSvar-menyen om hvordan du kan få den.