Ved å ringe til din MobilSvar fra det tilhørende mobilnummeret kan du endre din MobilSvarkode. Følg anvisningene for å gjennomføre endringen.