Det hender det er dårlig kontakt mellom SIM- kortet og telefonen. Prøv å slå av telefonen, ta ut SIM-kortet og sett det inn på nytt. 

Hvis du fremdeles får samme feilmelding, bør du teste om SIM-kortet fungerer i en annen telefon. Hvis SIM-kortet fungerer på en annen telefon, er det telefonen det er noe galt med.


Hvis SIM-kortet heller ikke fungerer i den andre telefonen ber vi deg bestille nytt SIM-kort på Mine Sider.