1. Manuelt Oppsett for Nokia Lumia

    1. Gå inn på Innstillinger -> Mobil. Se til at datatilkobling er slått på. Trykk så på rediger apn og slett dette.
    2. Gå deretter ut av Innstillinger, og finn appen «Oppsett av nettverk».
    3. I oppsett av nettverk får du en rullgardin-meny med mulighet til å velge forskjellige operatører. Velg en annen operatør en den du bruker, og slå av telefonen.
    4. Slå på telefonen og åpne appen «Oppsett av nettverk». Velg TELENOR og trykk tilbakeknappen.