Hei.

Talkmore har mottatt klage fra kunde dere har belastet.
Mobilnummeret er oppført i emnefeltet, og det er viktig at informasjonen i emnefeltet medfølger ved svar til oss.

Vennligst avslutt tjenesten, og send oss følgende informasjon: 

1) Hvordan tjenesten er bestilt

2) Totalbeløpet dere har belastet kunden

3) Om tjenesten er enkeltstående kjøp eller abonnementstjeneste

4) Ved bestilling på web (særlig for abonnementstjenester): 
    - Adresse til web-siden
    - Fremgangsmåte for bestilling
    - Tidspunkt for registrering av mobilnummeret
    - Loggføring som viser mottatt samtykke-SMS fra bestiller med innhold (Gjelder for abonnementstjenester bestilt etter 01.12.12)
    - Loggføring som viser at PIN-kode er registrert på web-siden og når den er registrert    NY!!

5) Ved bestilling på SMS/MMS:
     - Tidspunkt for bestilling via SMS/MMS

6) Ved GAS-tjenester: 
      - Hvilken vare/tjeneste er kjøpt? 

Send også følgende dokumentasjon, uavhengig av bestillingsmåte:
    - Logg over inn- og utgående SMS sendt til og fra kunden, som minst viser innhold, tidspunkter og pris. (OBS! ikke innhold i chat-SMS eller MMS) (Loggene må sendes som vedlegg i utskriftsvennlig format.)
    - Kopi av vilkår som fremkommer på nettside/annonse
    - Kopi av webside hvor bestilling ble registrert hvis web-bestilling 
    - Kopi av eksempel på annonse ved SMS/MMS-bestilling.

I henhold til CPA-avtalen ber vi om svar innen 24 virketimer. Hvis svar ikke mottas innen fristen eller ovennevnte informasjon/dokumentasjon ikke medfølger blir kravet slettet fra kundens faktura og beløpet holdt tilbake i vårt oppgjør mot dere. 

Ved eventuell klage sendt Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon vil dere i tillegg bli belastet kostnadene forbundet med dette. For nærmere informasjon, se CPA-avtalen m/oppdaterte vilkår.