Sjekk at du har riktig nummer til beskjedsentral/meldingsentral i telefonen: +47 900 02 100 (Viktig at det ligger inne nøyaktig slik).

 

Slik sjekker du:

Meldinger --> Meldingsinnstillinger --> Tekstmeldinger

Nummer til Meld. sentral ( Telenor ) : +47 900 02 100