Av sikkerhetsårsaker er ikke tjenesten for «Bruk i utland» aktivert for nye kunder før første faktura er betalt.

Jeg har aktivert tjenesten manuelt for deg nå, slik at du skal kunne koble deg opp om rundt 10-15 minutter.

 

En omstart av telefonen anbefales. Om du fortsatt ikke får koblet deg opp anbefaler vi at du søker operatør manuelt på telefonen

I noen tilfeller må man prøve å koble seg opp så mye som 4 ganger til en operatør før det tilslutt kobles opp.