Det er fullt mulig med samlefaktura hos oss. Forutsetningen for samlefaktura er at alle numre har lik juridisk eier.

 

Det er fint om du kan bekrefte hvilke numre som skal samles og hvilket nummer som skal stå som hovednummer.

Skal betalingspåminnelser/varsler på SMS kun sendes til ett enkelt nummer er det fint om du spesifiserer hvilket.

 

Numrene samles fra månedsskiftet. Det vil si at du mottar en siste separat faktura måneden som kommer, men så vil de komme helt samlet fra måneden etter.