Får du sendt SMS til personen som er i utlandet, men ikke mottatt SMS? Når oppdaget du dette problemet første gang?


Dersom du opplever problemer med å motta SMS fra ett utenlandsk telefonnummer så må avsenderen selv ta kontakt med operatøren som han/hun benytter for feilmelding. Dette da vi dessverre ikke har noen mulighet og sjekke dette i våre systemer.