Vi ser at du har tjenesten Ekstra Utland lagt til på ditt nummer XXXXXXXX.

 

Det er dessverre ikke mulig å legge til denne tjenesten mer enn en gang i måneden.

Det vil si at dersom du har brukt opp de ringeminuttene som du har inkludert så kan du ikke legge til tjenesten på nytt.

 

Du får tildelt 500 nye ringeminutter den første hver måned igjen.

 

Jeg ser at du har blitt belastet for tjenesten en gang til på ditt abonnement, og vi har derfor kreditert beløp XXX kroner for deg.