Vi har dessverre ikke noen funksjon for restkontroutskrift i vårt kundesystem.

Fakturakopier finnes på Mine Sider. Her finnes også betalingsdato og oversikt over dette.


Om det er enkeltbetalinger dere lurer på eller trenger kopier på kan dere gi oss tilbakemelding med beløp og dato så kan vi ettersende fakturakopi på betalingen.