Vi har mottatt ønske om å overføre nummer *mobilnummer* på samlefaktura.


Vi ber deg om å besvare denne e-post snarest, og senest innen 25. denne måned, med en bekreftelse på at du aksepterer og godkjenner at nummer *mobilnummer* flyttes til samlefaktura på kundekonto *kontonummer* .

  

Vi gjør oppmerksom på at hovednummer *mobilnummer* vil være administrator, og i den forbindelse ha full oversikt over ditt mobilabonnement, herunder også spesifisert oversikt. Som bruker vil du ha oversikt over overordnet forbruk på Mine Sider.

 

Ved aksept vil ditt mobilnummer flyttes til samlefaktura med virkning fra *dato* .

Forbruk faktureres etterskuddsvis, og du vil da motta siste faktura *dato* , og første samlefaktura blir sendt *dato* .