Vi har mottatt ønske om å overføre nummer *mobilnummer* på samlefaktura.


Vi ber deg om å besvare denne e-post snarest, og senest innen 25. denne måned, med en bekreftelse på at du aksepterer og godkjenner at nummer *mobilnummer* flyttes til samlefaktura på kundekonto *kontonummer* .

  

Vi gjør oppmerksom på at hovednummer *mobilnummer* vil være administrator, og i den forbindelse ha full oversikt over ditt mobilabonnement, herunder også spesifisert oversikt. Som bruker vil du ha oversikt over overordnet forbruk på Mine Sider eller i Talkmore-appen.

 

Ved aksept vil ditt mobilnummer flyttes til samlefaktura med virkning fra *dato* .

Forbruk faktureres etterskuddsvis, og du vil da motta siste faktura *dato* , og første samlefaktura blir sendt *dato* .