Har du behov for å snakke med venner eller kolleger som oppholder seg på forskjellige steder? Da er Konferansetelefon en god løsning. 

Med konferansetelefon kan du invitere inntil fire andre deltakere til et telefonmøte uansett hvor de befinner seg. 

Tjenesten er også uavhengig av om du kontakter deltakerne på mobil eller fasttelefon, eller om de benytter en annen mobiloperatør.

Det er den som setter opp konferansen som betaler for den. Du betaler kun vanlig samtalepris, men må betale for samtlige samtaler som deltar i konferansen. 

Altså, ringer du opp tre deltakere, må du betale for alle tre samtalene. For deltakerne er det ingen kostnader forbundet med å delta så fremt disse befinner seg i Norge.

Tjenesten krever ingen innmelding. En forutsetning for å kunne benytte konferansetelefon er likevel at din mobiltelefonen har støtte for tjenesten. Er du usikker på dette, les mobiltelefonens brukermanual.

Oppsett av telefonkonferanse

  • Ring person 1. Når du får kontakt:
  • Ring person 2. Når du får kontakt med denne, tast 3 og trykk på ringeknappen. Person 1 og 2 er nå med i samtalen
  • Ring person 3, tast 3 og trykk på ringeknappen
  • Ring person 4, tast 3 og trykk på ringeknappen