Manuelt data- og mms-oppsett for iPhone:

  1. Gå til Innstillinger
  2. Velg Mobilnett
  3. Velg Mobildatanettverk
  4. Rediger følgende punkter:
  •  APN: telenor.smart (Eventuelt APN: telenor)
  • MMS-proxy: mms-proxy.telenor.no:8080
  • MMSC: http://mmsc

OBS! Husk å slå telefonen av og på etter at innstillingene er endret.