Her har vi noen enkle tips som kan løse problemet for deg.


-Det første du kan teste, er å skru telefonen din helt av og på igjen.

 Dette kan veldig ofte løse problemet.

-Sjekk at meldingssentral nummeret er riktig (+4790002100)

 Dette gjør du på SMS-innstillingene på din telefon. Det kan variere fra telefon til telefon, hvor det står.

 Hvis problemet skyldtes at du ikke kan motta SMS, forsøk å sende en SMS til deg selv. Hvis du mottar denne ligger det en feil i avsenders telefon.


Test SIM kortet i en annen telefon


-Test SIM kortet i en annen telefon

-Test et annet SIM kort i din telefon


Fungerer det med et annet SIM kort i din telefon, ligger feilen i SIM kortet.


Fungerer ditt SIM kort i en annens telefon, ligger feilen på din telefon. Da må leverandør av telefonen kontaktes.


Følger problemet ditt SIM kort, må vi feilmelde det til teknisk avdeling.


Send oss en feilmelding


Punktene over må først være testet.

Vi trenger eksempler på de SMSene som har feilet. Fint hvis du sender oss tre eksempler.

A:nummer det sendes fra

B:nummer det sendes til

Dato og klokkeslett for sendingen.


Feilmeldingen kan du sende til oss via vårt kontaktskjema.