Vi samarbeider med Lindorff inkassoselskap. De håndterer alle våre inkasso saker. Hvis ikke fakturaen er betalt innen forfallsfristen, sendes det ut et inkassovarsel 14 dager etter forfall. Det blir sendt med vanlig post og e-post. Purregebyret på inkassovarselet er 65 kroner.


Skulle du mot formodning ikke ha betalt innen fristen for inkassovarselet, oversendes fakturaen din til Lindorff. Da kan ikke vi i Talkmore gjøre noe, da må man kontakte Lindorff angående betalingsinformasjon. Lindorff kan kontaktes på telefon 23 21 10 00.


Opprettelse av inkassosak medfører også sperring av din telefon. Varsel om at ditt abonnement blir sperret, blir sendt til deg på SMS. 

Når inkasso saken din er registrert betalt, kan vi gjenåpne ditt abonnement igjen. Det medfører et gjenåpningsgebyr på 199 kroner.