Får du ikke sendt eller mottatt MMS? 


Her har vi noen enkle tips som kan løse problemet for deg.


  • Det første du kan teste, er å skru telefonen din helt av og på igjen. Dette kan veldig ofte løse problemet.
  • Sjekk at dine MMS innstillinger er riktig innstilt på din telefon

                 For å få nytt oppsett til din telefon, kan du sende en SMS med kodeord «FIKS MMS» til 1999. Ikke alle telefoner støtter                                 automatisk oppsett (iPhone og Nokia Lumia f.eks.) Støtter ikke telefonen din automatisk oppsett får du tilbakemelding på SMS.

                 Her kan du se vårt manuelle oppsett for MMS.

  • Husk at Mobildata må være tilkoblet på din telefon.


Er problemet at du ikke kan motta MMS?

  • Test å sende en MMS til deg selv. Mottar du denne, ligger det en feil på avsenders telefon.


Fungerer det fortsatt ikke?

Test SIM-kortet ditt i en annen telefon. Husk at telefonen du tester i må ha samme

MMS-oppsett.  Fungerer SIM-kortet i en annen telefon, ligger problemet på selve telefonen. Da må innstillingene sjekkes på nytt, eller så må leverandør av telefonen kontaktes.


Har du testet alt ovenfor, kan du sende oss en feilmelding. Vi sender denne videre til teknisk avdeling.