Feilmeldingen må inneholde følgende:


Nøyaktig adresse hvor du opplever problemene

A:Hvilket nummer sendes det fra?

B:Hvilket nummer sendes det til?

Hvilken feilmelding får du på sendingen?

Hvilken telefontype bruker du?

Når oppsto problemet første gang?


Feilmeldingen kan du sende til oss via vårt kontaktskjema.