Feilmeldingen må inneholde følgende:

  • Nøyaktig adresse hvor du opplever problemene
  • A: Hvilket nummer sendes det fra?
  • B: Hvilket nummer sendes det til?
  • Hvilken feilmelding får du på sendingen?
  • Hvilken telefontype bruker du?
  • Når oppsto problemet første gang?


Feilmeldingen kan du sende til oss via vårt kontaktskjema.