Talkmore har ingen bindingstid. Vi har derfor ingen operatørlås hos oss. Har telefonen din operatørlås når du bytter til Talkmore, kan du få følgende feilmeldinger:


  • "SIM kort begrenset"
  • "Tast begrensingskode"
  • "Ugyldig SIM-kort"
  • "SIM-kort låst"
  • "Sett inn riktig SIM"
  • "Tast nettverkskode"
  • "Tast spesialkode"


Hvis telefonen din har operatørlås er det fordi du har kjøpt telefonen med abonnement. Du må da

kontakte operatøren du kjøpte telefonen via, for å få tilgang til operatørlås koden. Det er kun de som har tilgang

til operatørlåskoden.


For å dobbeltsjekke om det er operatørlås som er problemet, kan du teste SIM-kortet i en annen telefon som allerede har Talkmore abonnement. Fungerer det fint, tyder det på at det ligger en operatørlås på din telefon. 


Har du kjøpt telefon via Telenor, kan du finne operatørlåskoden her. Du blir på denne siden bedt om å oppgi IMEI nummeret til telefonen. Du finner denne koden bak batteriet på telefonen. Eller ved å taste inn følgende kode på telefonen: *#06#