Innholdstjenester er en samlebetegnelse for tjenester som er bestilt og betalt via mobiltelefonen. 

Innholdstjenester leveres av selvstendige aktører som har avtale med operatørene om å levere tjenester over mobilnettet.

Numrene til tjenestene er som regel 4- eller 5 sifrede nummer. 

Eksempler på innholdstjenester kan være alt fra nummersøk, betaling for annonser, musikk, konkurranser eller kjøp på vareautomat.

 

Da disse tjenestene leveres av selvstendige aktører har ikke vi i Talkmore innsyn i nøyaktig hva som er ment bestilt.

Vi har kun oversikt over dato, tidspunkt, beløp som er belastet og hvem som leverer tjenesten.

Tjenesten kan veldig ofte avsluttes med å sende STOPP, til avsender nummeret til den aktuelle tjenesten. 

Du kan finne kontaktinformasjon for den aktuelle tjenesten via denne siden her


Dersom du fortsatt er usikker på hva dette kan være kan vi undersøke dette for deg ved å ta kontakt med den aktuelle leverandøren.

Du kan selv legge inn sperre for Innholdstjenester via Mine sider, under fanen Mine tjenester.