Har du flyttet? Da er det viktig at du oppdaterer din adresse. 


Det er spesielt viktig, hvis du mottar din faktura per post. 


Du kan enkelt endre din adresse ved å logge inn på Mine sider.

Gå inn under fanen "Mitt abonnement".