Sperrer for Innholdstjenester


Denne sperren kan du legge inn på Mine sider, under fanen "Mine tjenester".

Lær mer om Innholdstjenester her.


Andre sperrer


- Sperre for bruk i utlandet - Mine sider

- Sperre for datatrafikk/Mobildata - Mine sider

- Sperre for samtaler til 820 og 829- nummer - Mine sider

- Sperr for utgående samtale til utlandet.(Sperring Utland) - Mine sider

- Sperre for utgående samtaler

- Sperre for innkommende samtaler

- Sending og mottak av MMS


Kontakt Kundesenteret for å aktivere de siste sperrene hvor det ikke står Mine sider bak.