Datakontroll Utland beskytter deg mot høye regninger ved bruk av mobil datatrafikk i alle land utenfor Norge. Tjenesten vil sperre for datatrafikk i utlandet når forbruk har nådd kr 500. Når du reiser til utlandet aktiveres tjenesten automatisk. Dette innebærer at du varsles via SMS på mobilen når du nærmer deg kr 500 i månedlige påløpte datakostnader.

Merk at om du på et eller annet tidspunkt har sendt STOPP UTLAND til 1999 er du ikke lenger beskyttet av tjenesten. Ønsker du å aktivere Datakontroll Utland igjen, kan du sende START UTLAND til 1999.

Merk: Dersom du har deaktivert Datakontroll Utland ved å sende STOPP UTLAND vil tjenesten fortsatt være aktiv på Mine Sider, da tjenesten ikke er fjernet fra abonnementet, kun deaktivert.

Er du i utlandet?

Sender du kodeord STATUS UTLAND til 1999 får du en melding med informasjon over ditt dataforbruk i utlandet hittil inneværende måned, samt en bekreftelse på om tjenesten er aktivert eller ikke. Ønsker du å fortsette databruken når du mottar SMS om at du nærmer deg grensen, må du aktivt si ifra om fortsatt bruk. 

Da besvarer du SMSen til 1999 ved å sende FORTSETT UTLAND som bekrefter videre bruk. Gjør du ikke det vil databruken automatisk stoppes ved ca kr 500 i månedlige påløpte datakostnader.

Merk at det kan forekomme forsinkelser i registrering av utenlandstrafikk. Du vil derfor bli sperret for datatrafikk når trafikk over kr 500 er registrert. Tjenesten løper fra den første til den siste i måneden.


Sperringen stopper deg ikke fra å ringe eller sende sms på vanlig måte og varer fram til neste kalendermåned. Du kan når som helst oppheve sperringen ved å sende FORTSETT UTLAND til 1999 for å bekrefte videre bruk.