På Mine sider kan du administrere ditt abonnement helt selv.


Du logger inn på mine sider direkte fra vår hjemmeside.

Bruk ditt telefonnummer og et selvvalgt passord. Her logger du inn:
Har du glemt passordet, kan du trykke "glemt passord" og få tilsendt nytt enten på SMS eller epost.

Etter du har logget inn, kan du lage et nytt passord. 


Etter innlogging kommer du inn på følgende side:
Du kan gjøre følgende på Mine sider:


- Ha oversikt over ditt/dine abonnement

- Bestille nytt SIM kort/Aktivere nytt SIM kort

- Se fakturaoversikt og detaljspesifikasjon

- Legge til og fjerne tjenester

- Sjekke PIN og PUK koder

- Endre postadresse og epost adresse

- Sjekke ditt forbruk

- Sende SMS

- Sperre ditt SIM kort

- Se hvem du har vervet til Talkmore