Kontaktinformasjon

Har du mobilforsikring hos oss og vil melde skade kan du fylle ut vårt digitale skademeldingsskjema og sende inn umiddelbart. 

Du kan også printe ut skjemaet og sende i retur til: Talkmore AS, Postboks 413 Skøyen, 0213 Oslo

Dersom du har henvendelser knyttet til skadebehandling av din mobiltelefon/nettbrett, kan du kontakte Tennant direkte på telefon 815 44 022.

Om forsikringen

Merk at forsikringen kun gjelder for hovedSIM-kortet og ikke for et eventuelt Tvilling-SIM.

Ved tyveri eller skade som følge av plutselig, ytre uforutsett begivenhet knyttet til et bestemt skadetidspunkt, dekker forsikringen tilsvarende utstyr for inntil kroner 10.000,-.

 Vilkår Forsikring Mobil & Nettbrett

Merk at vi ikke lenger tilbyr mobilforsikring til nye kunder.