Med WiFi-Tale ringer telefonen din over ditt trådløse internett. Du er sikret god taledekning innendørs uansett hvilken mobildekningen du har der du befinner deg. Du får full innendørsdekning, og det betyr at du nå slipper å gå ut for å unngå hakkete samtaler og tekstmeldinger som ikke blir sendt. Har du aktivert WiFi Tale, vil telefonen automatisk koble seg opp til det trådløse nettet dersom mobilsignalet blir svakt eller faller ut.

For å aktivere WiFi Tale må du først klargjøre telefonen din:

iPhone

  • Innstillinger - Velg telefon - Velg WiFi anrop.
    Når WiFi anrop er aktivert vil mobilen automatisk benytte WiFi til samtaler og SMS ved behov.

Samsung

  • Innstillinger - Velg WiFi anrop - Skru på.
    Telefonen vil foreslå "WiFi foretrukket", vi anbefaler at du velger dette.

Sony

  • Innstillinger - Velg mer - Velg WiFi anrop - Skru på.
    Telefonen vil foreslå "WiFi er foretrukket", vi anbefaler at du velger dette.