Dekning - Problemer med SMS?

Får du ikke sendt eller mottatt SMS?
Her har vi noen enkle tips som kan løse problemet for deg. -Det første du kan teste, er å skru telefonen din helt av og på igjen.  Dette kan veldig oft...
Thu, 19 Sep, 2019 at 3:15 PM
Mottar du samme SMS flere ganger?
Forsøk følgende: - Slå av og på telefonen - Gjenopprett telefonen til fabrikk innstillinger - Forsøk og oppgrader programvaren på s...
Mon, 9 Mar, 2015 at 10:11 AM
Bruker du iPhone?
Opplever du problemer med å sende SMS med iPhone? Det første man bør sjekke, er om sendingen går via iMessage eller vanlig SMS. Dette sjekker du enk...
Thu, 19 Sep, 2019 at 3:16 PM