Dekning - Problemer med dekningen?

Dekning - Sjekkliste dekningsproblemer
Dersom du opplever problemer med dekning i ditt område:   Forsøk først å skru mobilen av og på, sjekk evt. med andre med Telenor-dekning om de også opple...
Thu, 19 Sep, 2019 at 3:16 PM
Dekning - Sende feilmelding
Hvis du skal sende oss en feilmelding på dekning, bør den inneholde følgende informasjon:   Gjelder dette på en bestemt adresse, og i så fall hvilken? N...
Thu, 19 Sep, 2019 at 3:17 PM