Samlefaktura

Samlefaktura - Hvordan samle alle på en faktura
For å få familierabatten på 15% per abonnement, må to eller flere nummer være samlet på en faktura. Dersom du ønsker å flytte ditt nummer til en annen k...
Wed, 25 Sep, 2019 at 9:36 AM
Samlefaktura - Bekreftelse fra bruker på samlefaktura
Vi har mottatt ønske om å overføre nummer *mobilnummer* på samlefaktura. Vi ber deg om å besvare denne e-post snarest, og senest innen 25. denne måned, ...
Wed, 25 Sep, 2019 at 9:38 AM
Samlefaktura - Har flere numre, kan jeg samle dem på en faktura?
Det er fullt mulig med samlefaktura hos oss. Forutsetningen for samlefaktura er at alle numre har lik juridisk eier.   Det er fint om du kan bekrefte hvil...
Wed, 25 Sep, 2019 at 9:42 AM