Samlefaktura

Samle alle på en faktura
For å få Family+ rabatt for 15% rabatt pr abonnement, må to eller flere nummer være samlet på en faktura. Dersom du ønsker å flytte ditt nummer til en ...
Tue, 9 Jan, 2018 at 10:35 AM
Bekreftelse fra bruker på samlefaktura
Vi har mottatt ønske om å overføre nummer *mobilnummer* på samlefaktura. Vi ber deg om å besvare denne e-post snarest, og senest innen 25. denne måned, ...
Wed, 4 Sep, 2019 at 9:51 AM
Jeg har flere numre hos dere, kan jeg få disse på samlet faktura?
Det er fullt mulig med samlefaktura hos oss. Forutsetningen for samlefaktura er at alle numre har lik juridisk eier.   Det er fint om du kan bekref...
Wed, 4 Sep, 2019 at 4:18 PM