Problemer med MMS?

Innstillinger - Feilsøk på MMS
Får du ikke sendt eller mottatt MMS?  Her har vi noen enkle tips som kan løse problemet for deg. Det første du kan teste, er å skru telefonen din h...
Mon, 23 Sep, 2019 at 4:12 PM
Innstillinger - Sende feilmelding til Talkmore
Feilmeldingen må inneholde følgende: Nøyaktig adresse hvor du opplever problemene A: Hvilket nummer sendes det fra? B: Hvilket nummer sendes det til? H...
Mon, 23 Sep, 2019 at 4:19 PM