Problemer med MMS?

Feilsøk på MMS
Får du ikke sendt eller mottatt MMS? Her har vi noen enkle tips som kan løse problemet for deg. -Det første du kan teste, er å skru telef...
Tue, 24 Feb, 2015 at 12:46 PM
Feilmelding på MMS
Feilmeldingen må inneholde følgende: Nøyaktig adresse hvor du opplever problemene A:Hvilket nummer sendes det fra? B:Hvilket nummer sendes de...
Mon, 9 Mar, 2015 at 10:33 AM