Problem med SIM-kort

SIM feil - Fungerer ikke SIM-kortet?
Dersom ditt SIM-kort ikke fungerer vil vi anbefale deg å sjekke om det kan være en operatørlås på din telefon.  Sjekk om SIM-kortet fungerer i en annen tel...
Wed, 25 Sep, 2019 at 12:30 PM
SIM feil - "Sett inn SIM-kort"
Det hender det er dårlig kontakt mellom SIM- kortet og telefonen. Prøv å slå av telefonen, ta ut SIM-kortet og sett det inn på nytt.  Hvis du fremdeles får...
Wed, 25 Sep, 2019 at 12:32 PM
SIM feil - Uregistrert SIM
Dersom du skal overføre ditt eksisterende telefonummer til Talkmore vil SIM-kortet ikke være aktivt når du mottar det.  SIM-kortet blir aktivt i forbindels...
Wed, 25 Sep, 2019 at 12:34 PM
SIM feil - Operatørlås
Talkmore har ingen bindingstid. Vi har derfor ingen operatørlås hos oss. Har telefonen din operatørlås når du bytter til Talkmore, kan du få følgende feilme...
Wed, 25 Sep, 2019 at 12:36 PM
SIM - Hvilke feil kan oppstå?
Det kan oppstå velkjente feilmeldinger når du setter inn ett nytt SIM-kort. Vi har satt opp en sjekkliste for deg, for hva feilen kan skyldtes.  1. Oper...
Wed, 25 Sep, 2019 at 12:41 PM
SIM feil - Problem med iPhone
Det kan oppstå visse problemer ved bytte av SIM-kort hvis du bruker iPhone. Du vil få følgende beskjed, etter at nytt SIM er satt inn: "Ugyldig S...
Wed, 25 Sep, 2019 at 12:42 PM