Registrere bruker

Registrere bruker
Det er fullt mulig å registrere annen bruker på et mobilabonnement. Dette gjør du enkelt på Mine Sider. Husk å legge inn brukerens fulle navn, fødselsda...
Wed, 2 Okt, 2019 at 1:13 PM
Endre bruker - Jeg har skiftet navn, hva gjør jeg?
Dersom du har skiftet navn etter at du ble Talkmorekunde, må du sende oss et offisielt dokument hvor korrekt navn står oppgitt.  Eksempler på slike dokumen...
Wed, 2 Okt, 2019 at 1:25 PM