Billshock

Billshock - Med datakontroll
Hei xxxxxx, Jeg har prøvd og ringe deg fra Talkmore Kundesenter i dag. Årsaken til at jeg tar kontakt med deg i dag, er fordi vi har fått inn noen r...
Wed, 21 Okt, 2020 at 1:45 PM
Billshock - Uten datakontroll
Hei xxxxxx, Vi har prøvd å ringe deg fra Talkmore Kundesenter i dag. Årsaken til at vi tar kontakt med deg er fordi vi har fått inn noen rapporter a...
Wed, 21 Okt, 2020 at 1:48 PM