Vi har mottatt eierskifte for NUMMER. Før endringen foretas en sjekk av ny eier som her er FULLT NAVN.


Dessverre finner vi ingen informasjon på oppgitte personopplysninger, og får derfor ikke foretatt nødvendig verifisering av den nye kunden.

Eierskiftet kan av den grunn ikke utføres.


Dersom dere har oppgitt korrekte opplysninger bes dere i all vennlighet kontakte Bisnode per mail ksp.no@bisnode.no for å rette opp feilen. 

Husk å kontakte oss når feilen er rettet.


Dersom oppgitte personopplysninger ikke er korrekt er det fint om dere kan sende et nytt skjema