Viser til mottatt skjema for overdragelse av juridisk eierskap på telefonnummer NUMMER 

Endringen bekreftes i dag utført i henhold til oppgitte opplysninger og bes sjekkes på Mine Sider.

Ny eier er: FULLT NAVN

Vi gjør deg oppmerksom på at tidligere faktura ikke lenger vil være synlig på Mine Sider og påbegynt faktura vil bli sendt ut separat til tidligere eier av nummeret.


VIKTIG: Dersom tidligere bruker har aktivert bankID på mobil må tjenesten deaktiveres i nettbanken hvor avtalen ble opprettet.