Datakontroll Utland beskytter deg mot høye regninger ved bruk av mobil datatrafikk i alle land utenfor Norge. Tjenesten vil sperre for datatrafikk i utlandet når forbruk har nådd kr 500. Når du reiser til utlandet aktiveres tjenesten automatisk. Dette innebærer at du varsles via SMS på mobilen når du nærmer deg kr 500 i månedlige påløpte datakostnader.

Hvordan aktivere tjenesten?

Når du reiser til utlandet aktiveres tjenesten automatisk, og du får SMS på  når du nærmer deg kr 500 i månedlige påløpte datakostnader. 


Merk at det kan forekomme forsinkelser i registreringen av utenlandstrafikk, sperringen vil derfor først skje når trafikk over kr 500 er registrert hos oss.


Les mer om Datakontroll Utland her.