Hei!


Vi har forsøkt å kontakte deg vedrørende din overføring av mobilnummer XXXXXXXX.

Denne bestillingen har blitt avvist av din nåværende operatør, da eierskapet ikke stemmer overens med hva det er bestilt med hos oss.


For å få iverksatt bestillingen må det i de aller fleste tilfeller gjøres et eierskifte, slik at du tar over nummeret ditt fra den som eier det i dag.

Vi har lagt ved et skjema i denne eposten som du kan fylle ut og sende tilbake.