Viser til mottatt eierskifteskjema for nummer NUMMER


Vi ser at det mangler gyldig signatur fra (Nåværende kunde/Ny kunde/Begge parter), og vi kan derfor ikke godkjenne skjemaet. 


For at signaturen skal være godkjent må det være gjort for hånd med penn eller elektronisk med data-mus.
Dere kan signere elektronisk via denne linken: https://smallpdf.com/sign-pdf. 


Vi ber deg derfor sende inn skjema på nytt med gyldig signatur fra (Nåværende kunde/Ny kunde/Begge parter), så skal vi selvfølgelig behandle det så raskt som mulig.