Viser til mottatt skjema for overdragelse av juridisk eierskap på telefonnummer NUMMER

Endringen bekreftes i dag utført i henhold til oppgitte opplysninger.

Ny eier er: FULLT NAVN


Nummeret blir overført til Talkmore xxxxxxxx klokken xxxxx.